Основні заходи, що реалізуються єдиною державною системою запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

1. У повсякденній діяльності:

- ведення спостереження і здійснення контролю за станом довкілля за потенційно небезпечними об’єктами і прилеглій до них території;

- розроблення та виконання цільових і науково-технічних програм і заходів щодо запобігання надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки і захисту населення;

- вдосконалення процесу підготовки персоналу уповноважених органів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;

- здійснення цільових видів страхування;

- оцінка загрози виникнення надзвичайної ситуації та можливих її наслідків.

2. У режимі підвищеної готовності:

- формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення надзвичайної ситуації;

- посилення роботи, пов’язаної із веденням спостереження та здійснення контролю за станом довкілля;

- розроблення комплексних заходів щодо захисту населення і територій, забезпечення стійкого функціонування об’єктів економіки.

3. У режимі діяльності в надзвичайній ситуації:

- організація захисту населення і території;

- переміщення оперативних груп у райони виникнення надзвичайних ситуацій;

- здійснення рятувальних робіт та надання допомоги потерпілим у надзвичайній ситуації.

Надзвичайний стан– це передбачений Конституцією України особливий правовий режим діяльності державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ, який тимчасово допускає встановлені Законом „Про надзвичайний стан” обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб та покладає на них додаткові обов’язки.

Надзвичайний стан вводиться лише при наявності реальної загрози безпеці громадян або конституційному ладові, усунення якої іншими способами є неможливим.

Надзвичайний стан може бути введено за умов Стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, що створюють загрозу життю і здоров’ю людей.
Масові порушення правопорядку, що супроводжуються насильством над громадянами, обмежують їх права і свободи.
Блокування, або захоплення окремих особливо важливих об’єктів чи місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує діяльність органів влади.
Спроби захоплення державної влади шляхом насильства.
Посягання на територіальну цілісність держави, що загрожує зміною її кордонів.
Необхідність відновлення конституційного правопорядку і діяльності органів державної влади.

Заходи при надзвичайному стані:

1. Встановлення особливого режиму в’їзду та виїзду.

2. Обмеження руху транспортних засобів.

3. Посилення охорони громадського порядку, що забезпечують життєдіяльність населення.

4. Заборона проведення зборів, мітингів, демонстрацій.

5. Заборона страйків.


9567000721055000.html
9567032095693405.html
    PR.RU™